Det skrivs om oss

…kanske inte så konstigt. Tycker vi.

 Infrastrukturen kring Slussen pressas hårt under ombyggnationen, visar färsk statistik från Bumbee Labs – ett bolag specialiserat på digitala mätningar av besöksflöden. Ca 5 000 passerande gångtrafikanter per kvart uppmättes i de hårdast belastade passagerna. Under ombyggnationen av Slussen är många passager och gångvägar utrustande med temporära trappor och räcken.

 

Bumbee Labs har vid två separata tillfällen under vintern mätt hur många gångtrafikanter som passerar Slussenområdet. Syftet med mätningarna var att testa Bumbee Labs system under hög belastning och testet föll ut väl.

 

Mätningarna har utförts kring nedre bussterminalen, korsningen Götgatan/Hornsgatan, tunnelbaneuppgången mot Södermalmstorg och det temporära gångstråket via ”Gula gången”.

 

Statistiken är tämligen likalydande mellan de två mätningstillfällena och det totala antalet gångtrafikanter vid de två mätpunkterna uppgick till drygt 70 000 under 4,5 timmar (kl 7 – 9.30 respektive kl 16 – 18) med toppar på knappt 5 000 personer per kvart.

Skärmavbild 2017 03 02 kl. 12.36.39 

Trycket på infrastrukturen (gångar, trappor, trottoarer etc) kring topparna är betydande och visar hur viktigt grundarbetet är, för en byggentreprenör eller stadsplanerare, att styra gångtrafikflödena i syfte att hålla säkerheten för de passerande på en godtagbar nivå, även under en ombyggnation. Den nya flödesstatistiken visar även hur viktigt det är att höjd tas i den nya Slussenbyggnationen, för att hålla fortsatta ombyggnationer och anpassningar till ett minimum.

 

Givet att Stockholms Stad aktivt satsar på att biltrafiken i staden skall minska, kommer trycket på en fungerande kollektivtrafik, och en fungerande infrastruktur ansluten till kollektivtrafik, att öka kraftigt. Tillförlitlig statistik blir därför ett oerhört viktigt redskap i en stadsmiljö anpassad till kollektiv-, gång och cykeltrafik.

 

Bumbee Labs mäter besöksflöden genom att fånga upp anonymiserade wifi-signaler i smarta mobiltelefoner och kan göra mätningar i både utomhus- och inomhusmiljö (t ex gallerior eller affärer). Valideringsmätningar har visat att drygt 85% av alla personer i stadsmiljö har en mobiltelefon med påslagen wifi på sig och konfidenstalet ligger på upp mot 99% för siffrorna. Mätmetoden är ensam i sitt slag att ha ett godkännande från Datainspektionen.

 

Vid den aktuella mätningen vid Slussen har bolaget enbart mätt hur många gångtrafikanter som passerat en viss punkt men bolaget kan i stadsmiljö även producera:

 

- Besökslängder

- Resmönster

- Gång- och cykelstråksanalys

- Eventutvärdering

- Korrelationsanalys

- Ombyggnadseffekter

- Varma/kalla ytor

- Bottleneck-analyser

- Lokaltrafiksanalys

- Effektmätning säkerhet

- Stadens besöksmotorer

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Karl Samuelsson Chief Growth Officer Mobile: +46 (0) 707588971

Det skrivs om oss i Fastighetssverige. Läs artikeln här. 

Restauranghallen K25, mycket populär i Stockholms finans- och start upkretsar, har inlett ett samarbete med besöksflödesmätningsbolaget Bumbee Labs för att mäta hur besökarna rör sig i och utanför hallen. Bumbee Labs tar fram statistiken genom att mäta wi-fi-signaler från smartphones.

 

K25 har valt att mäta båda hur besökarna rör sig inne i själva lokalen, för att kunna optimera lokalens användning, men även hur stor konverteringsgraden är baserat på hur många som passerar utanför jämfört med hur många som går in. Utöver detta framgår antalet besökare, nedbrutet på tidsintervall, samt hur länge varje besökare stannar i lokalen. K25 har även valt att erbjuda gratis wi-fi till sina gäster via Bumbee Labs system.  

 

”Det intressanta med informationen vi får från Bumbee Labs är att den går så mycket djupare än att bara mäta hur många besökare vi har. Att vi kan se exakt hur våra kunder rör sig i lokalen och hur länge de stannar här har gjort att vi har kunnat förbättra vår verksamhet, både för kunderna och för våra restauranger. Vi skulle över tiden eventuellt kunna anpassa lokalernas utformning och öppettider för att bättre passa mot våra kunders beteende. Vi gissar inte – vi vet!”, säger Michel Maiden, manager K25.    

 

Bumbee Labs mäter besöksflöden i både utomhus- och inomhusmiljö via smartphones, vilket ger en mycket hög exakthet i statistiken. Bolaget expanderar nu kraftigt och samarbetar med en mängd kommuner, fastighetsbolag, butikskedjor mm. Metoden är som enda i sitt slag godkänd av Datainspektionen.   

 

K25 är en restauranghall med 11 restauranger, belägen på Kungsgatan 25 i Stockholm. Det varierade utbudet av mat och det unika läget har gjort konceptet till en stor succé.  

 

För mer information kontakta:  

K25
Michel Maiden
Manager
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Bumbee Labs
Karl Samuelsson
Chief Growth Officer
0707 – 58 89 71
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Det skrivs om oss i tidningen "Stadsbyggnad" på temat hur Västerås mäter sina besöksflöden. Läs artikeln här (PDF)

Läs mer om Bumbee Labs medverkan på MIPIM och caset i Västerås på Handelstrender.se.

Läs mer om Bumbee Labs i Dagens handel. Läs artikeln här.
"Intresset för stadsutveckling är stort och alla letar efter det magiska receptet till en attraktiv stad. I Västerås testas en ny metod som mäter 
hur människor faktiskt utnyttjar staden."

Läs om Bumbee Labs i Fastighetstidningen: Läs artikeln här


Birger Jarlsgatan 9
Box 7748, 103 95 Stockholm
info@bumbeelabs.se