Parker & Arenor

Öka kundnöjdheten genom att få detaljerad kunskap om hur besökarna rör sig i parken och hur länge de stannar. Vilka platser/attraktioner besöks oftast? Betalar sig investeringarna som görs? Vilka besökssamband finns det mellan olika attraktioner? Är parken rätt bemannad på rätt plats vid rätt tidpunkt?


Key benefits för dig


Optimera ytan

Använd ytorna på rätt sätt utifrån besöksflöden.


Navigering

Möjlighet till inomhusnavigering. Låt besökarna hitta rätt lätt.


Anpassa bemanning

Ha rätt bemanning när det krävs som mest.


Kölängder

Beräkna kölängderna och få koll på passagerarnas kötider.


Affärslägen

Identifiera och gradera affärslägen för att lättare attrahera hyresgäster.

 

Optimera för dina passagerare.

Genom Bumbee Labs lösning kan du förbättra din service på stationen/flygplatsen. Genom att förstå vilka vägar passagerare och besökare väljer kan du optimera både affärslägen och framkomlighet för passagerarna under rusningstrafik. Genom en app är det dessutom möjligt att erbjuda navigering och förväntad tidsuppskattning av "Att ta sig från punkt A till B” .

 


Intresserad? Kontakta oss för ett möte.

Låt oss berätta mer om hur just du kan få en mer effektiv transportlösning genom Bumbee Labs.


Birger Jarlsgatan 9
Box 7748, 103 95 Stockholm
info@bumbeelabs.se