Stadskärnor

Var rör sig människorna på dagen och natten? Hur påverkades besöken med årets juldekoration och belysning? Finns det tillförlitlig data för att planera offentliga platser och gator? Med Bumbee Labs är det möjligt att få svar på de absolut svåraste frågorna. Nu är det dags för ett paradigmskifte gällande sättet vi räknar våra besökare på. Nu kan du få veta vart människor väljer att gå i staden, var de stannar och när och hur de förflyttar sig mellan olika platser. Bumbee Labs är preferred partner till Svenska Stadskärnor och samarbetar även med Svenska Stadskärnors Forskarråd.


Key benefits för dig


Besöksflödesdata

Tillförlitlig besöksflödesdata över hela staden för att kunna planera gångvägar, cykelleder, gator och torg.


Ombyggnationer

För- och efterstudier vid ombyggnationer.


Event

Utvärdera event och satsningar på försköning av staden.


Wi-Fi

Erbjud gratis Wi-Fi till besökare i staden.


Affärslägen

Identifiera och gradera affärslägen för att lättare attrahera hyresgäster.

 

Optimera din stadskärna.

Bumbee Labs unika besöksflödesdata gör det möjligt att få en unik inblick i hur invånare och turister rör sig i staden. Våra heatmaps ger en visuell bild över besöksflöden i staden på ett helt nytt sätt. Låt våra lösningar optimera din framtida stadsplanering.

 


Intresserad? Kontakta oss för ett möte.

Låt oss berätta mer om hur just du kan få en mer effektiv stadsplanering genom Bumbee Labs.


Birger Jarlsgatan 9
Box 7748, 103 95 Stockholm
info@bumbeelabs.se