Detaljhandel

Har du tillräcklig insikt om dina kunder beteende för att optimera dina butiker? Kan du möta e-handelns hot med tillförlitlig kunddata? Många butiker har dålig koll på sina kunders beteende. Men nu är det möjligt att få full kontroll. Bumbee Labs ger dig samma fördjupade kunddata för fysisk butik som för online-butiker. Utvärdera kampanjer, besökslojalitet och butiksyta på ett helt nytt sätt.


Key benefits för dig


Konverteringsgraden

Mät konverteringsgrad och skyltfönsterkonvertering och utvärdera butikens insatser för förbättrad kundservice.


Besöksflödesanalys

Optimera butiksyta efter insikt om besöksflödesanalys.


Kampanjutvärdering

Utvärdera kampanjer genom att följa konverteringsgrad och återkommande besök.


Mät säljprestanda

Mät korrelationen mellan försäljning, besökslängder och återkommande besök.


Optimera bemanning

Ha tillräckligt med personal när det krävs som mest.

 

Hur attraktiv är butiken?
Analys av besöksflöden ger dig svaren.

Hur attraktiv är din butik egentligen? Vet du hur många av förbipasserande som går in i din butik? Med Bumbee Labs lösningar har det aldrig tidigare varit så enkelt att kartlägga och få en bild av butikens window conversion.

 


Intresserad? Kontakta oss för ett möte.

Låt oss berätta mer om hur just du kan få en mer effektiv stadsplanering genom Bumbee Labs.


Birger Jarlsgatan 9
Box 7748, 103 95 Stockholm
info@bumbeelabs.se