Låt kunskap om verkligt kundbeteende optimera din verksamhet

Kunskap om beteendemönster och besöksflöden har ett stort värde för många. Vår mätmetod har tagit lång tid att utveckla men är idag enkel att installera och använda. Vi mäter unika besökare och besöksmönster genom att mäta Wi-Fi signaler från bl.a. mobiltelefoner, givetvis anonymt. Vår mätmetod har mycket hög träffsäkerhet och är som enda bolag inom EU godkänd av Datainspektionen.


Navigering

Med Bumbee Labs lösning kan du navigera i inomhusmiljöer såsom butiker, köpcentrum och stationer.


Besöksflöden

Bumbee Labs ger dig insikt om antal besök, besöksflöden, besökslängder, förbipasserande och återkommande besök.


App-funktionalitet

Bumbee Labs kan genom app-integration förbättra köpupplevelsen med inköpslista, kundvarv, pusha erbjudanden, attitydmätningar, hitta varor i butik och scanning.


Gratis Wi-Fi

Erbjud en attraktiv besöksmiljö. Ge besökarna tillgång till gratis Wi-Fi i städer, köpcentrum, stationer eller butiker med Bumbee Labs lösning.


Kom och träffa oss!

  • Bumbee Labs i Almedalen
    Vi finns i Almedalen 2017, inom kort kommer mer info om vårt seminarium och var du hittar oss.


Birger Jarlsgatan 9
Box 7748, 103 95 Stockholm
info@bumbeelabs.se